Stadgar

Stadgar för Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare, antagna vid Årsmötet 1947, rev­ider­ade vid Årsmötena 1983, 2016 och 2017.

I tex­ten nedan avses med förenin­gen Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare, och med skolan Hvit­feldt­ska Gym­nasiet i Göte­borg (Hvit­feldt­ska Högre Allmänna Lärover­ket i Göteborg, Lorens­bergs Högre Allmänna Läroverk, Högre Latin­lärover­ket i Göte­borg).

Rulla till toppen