Om oss

Välkom­men som medlem

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 300 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

  • Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag
  • Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen
  • Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.
  • Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!

Styrelsen

Jan Håkans­son

Ord­förande

Joar Svanvik

Vice ord­förande och klubbmästare

Ulf G H Malmsten

Sekreterare

Hans Her­litz

Arki­varie

Pet­ter Jakobsson

Hem­sideans­varig

Bo Eneroth

Van­lig ledamot och årsboksredaktör

Clas Jern­ström

Ans­varig medlem­sreg­is­ter

Bildgal­leri

Rulla till toppen