Årsmöte och protokoll

Klicka här för att se infor­ma­tion kring Gamla Hvit­feldtares Årsmöte 2019 och här för att se det pro­tokoll som fördes under mötet.

Funk­tionärer

Klicka här för att se vilka funk­tionärer som är verk­samma 20182019.