GAMLA HVIT­FELDTARES ÅRSMÖTE 2016

Dag: Tors­da­gen den 7 maj 2015

Tid: med­de­las snarast

Lokal: Hvit­feldt­ska Gym­nasi­ets Norra Aula, mid­dag i Bamba.

Välkom­men och tag gärna med gäst(er)!

Anmäl om Du är studentjubilar!

STYRELSEN