Namn: Joar Svanvik

Styrelse­up­p­drag: Vice ordförande

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Allmänna linjen

Exa­m­en­sår: 1962

Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Biologi, val­fri fysik och kemi för Folke Wiesel

Sys­sel­sät­tning: Pro­fes­sor em. i kirurgi i Linköping och efter pen­sion­sålder över­läkare Transplantationscentrum,Sahlgrenska Uni­ver­sitetssjukhuset. Har arbe­tat som läkare i USA, Afrika och Antarktis.