Namn: Ylva Olai­son

Styrelse­up­p­drag: Sup­pleant

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Natur sedan Samhäll med inrik­t­ning Kultur

Exa­m­en­sår: 2005

Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Sven­ska, Filosofi

Sys­sel­sät­tning: Arbe­tar som skåde­spel­er­ska och filmproducent.