Namn:Moa Möller

Styrelse­up­p­drag:Hem­sideans­varig

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Treårig samhällsveten­skaplig linje med inrik­t­ning på inter­na­tionella relationer.

Exa­m­en­sår: 2009

Favoritämne under gym­nasi­e­ti­den: Allt med Kjell Den­ner­sten men fram­förallt samhällskunskap.

Sys­sel­sät­tning: Jurist

Moa Möller på examensdagen 2009