Namn: Bo Eneroth

Styrelse­up­p­drag: van­lig ledamot och Årsboksredaktör

Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Allmän social

Exa­m­en­sår:1964

Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Sven­ska (Modersmålet)

Sys­sel­sät­tning: Upp­täck­t­sre­sande