Namn: Hans Her­litz

Styrelse­up­p­drag: Arki­varie

Exa­m­en­sår: 1966

Sys­sel­sät­tning: Adj pro­fes­sor i njurmedicin