• image
  • image
  • image
Previous Next

Välkom­men som medlem

Gamla Hvit­feldtares vår­möte 2019

Har du gått på skolan? Har du varit lärare på skolan? Då är du välkom­men som medlem i Kam­rat­förenin­gen Gamla Hvit­feldtare. Det kostar bara 300 kr/​år, 100 kr om du stud­erar och är under 26 år samt 50 kr om du är gym­na­sist fram till ett år efter stu­den­tex­a­men. Du får fina för­måner, bl a:

• Inbjud­ningar till fören­ingsmöten med intres­santa före­drag

• Inbju­dan till Hvitfeldtska-​dagen

• Du får Gamla Hvit­feldtares Års­bok, ca 80 sidor om skolan förr och nu.

• Spe­cial­pris på tröjor, slip­sar etc via butiken här på hem­si­dan.

Förenin­gen bil­dades redan 1948 och Hvit­feldt­ska är en av de få sven­ska skolor som har en aktiv alum­nifören­ing. Vi som är med i förenin­gen tar det som ett gott betyg åt skolan och våra aktiviteter.

Vill du gå med? Läs mer om förenin­gen här på hem­si­dan och klicka på Bli medlem, så får du när­mare instruk­tioner.

Välkom­men till förenin­gen, det ska bli trevligt att träffas!


När: tors­dag 9 maj 2019 (vecka 19), kl. 18.30.
Lokal: Hvit­feldt­ska Gym­nasi­ets Norra Aula, mid­dag i Bamba.

Måltid omkring kl 1930: Kökschefens italiska buf­fet. Måltids­dryck lät­töl eller vat­ten. Kaffe, kaka.

Kåseri: Vid kaf­fet kåserar Mar­tin Bagge över Johan Runius (16791713), som var Hvit­feldtare, eller åtmin­stone elev vid dåti­dens Göte­borgs Gym­na­sium. Mar­tin, som är mycket känd Bellman-​tolkare, diri­gent, trubadur och musik­lärare vid Hvit­feldt­ska, har nyss givit ut bok och skiva om Runius.


Pris, anmälan: senast tors­dag 3 maj 2019, kl 16. Numera måste vi ha betal­ning i förskott, då vi själva beta­lar Bamba mot fak­tura. Vi vill und­vika kontanter.

  • Betala in 260 kr till Gamla Hvit­feldtares plus­giro 424085. Senast 3 maj.
  • För yngre (< 26 år) aktiv stu­dent 130 kr.
  • Du kan i andra hand använda swish 123 389 6560. Varje swish-​inbetalning kostar oss dock 5 kr.
  • Om frå­gor, kon­takta Ordf Jan Håkans­son, 070574 01 23, <Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>

Vän­li­gen kon­trollera att Du beta­lat årsavgiften för 2019. Om inte, sätt snarast in 300 kro­nor på vårt plus­girokonto 424085. Bidrag till elevstipendium mot­tages tack­samt. Detta delas i år ut för 18:e gån­gen vid vårter­mi­nens avs­lut­ning, Vasakyrkan i bör­jan av juni.

Vi måste sänka våra kost­nader. Uts­kicken måste så långt möjligt ske via mail. Vi ber alla att snarast med­dela ny eller förän­drad e-​post-​adress till sekr Ulf Malm­sten: Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kom­mande möten

  • Hvit­feldt­skada­gen måndag 30 april 2019. ”Öppet hus” på Hvit­feldt­ska med musik och framträ­dan­den av elever för främst elever.
  • Höst­möte pre­lim­inärt vecka 45, 2019.

VÄLKOM­MEN OCH TAG GÄRNA MED GÄST/​ER